Ledelsesgrundlag

Personligt ledelsesgrundlag

 


Personlig information

Jeg er 44 år og er gift med Jette, der er koordinator på SHS. Vi har tilsammen 4 børn i alderen 6 - 22 år. Jeg er indfødt sønderjyde med stort ”S” og mit hjerte banker for Sygehus Sønderjylland og et offentligt sundhedsvæsen.


Baggrund

Jeg har en baggrund som speciallæge i radiologi som min medicinskfaglige ballast. Samt en Master in Public Management fra Syddansk Universitet som ledelsesfaglig ballast. Jeg har været leder for ledere siden februar 2017 – først som centerchef og efterfølgende som ledende overlæge i Røntgen og Skanning – blot ny stillingstitel med helt uændret stillingsindhold og ansvar. 

 

Ledelsesgrundlag

Jeg er stolt over at arbejde for fællesskabet – for udviklingen af Sygehus Sønderjylland og for gode rammer for patienterne og medarbejdernes trivsel, læring og udvikling.

Jeg er tydelig og vedholdende i forhold til forventninger og retning. Når retningen er sat får mine mellemledere og medarbejdere et betydeligt spillerum til at omsætte visionen og indsatsområder til relevante mål og opgaver og til at skabe fremdrift.

Jeg er involverende i min ledelsestilgang og by-pass’er ikke mine mellemledere – men bruger dem aktivt i løsningen af kerneopgaven gennem samarbejde og dialog. Jeg går stærkt ind for tværfaglig fællesledelse på alle ledelsesniveauer. Vi lykkes bedst med opgaven gennem samarbejde og jeg har en helt klar relationel lederstil.

Jeg afgiver med glæde ansvaret og kompetencen til at træffe beslutninger, omvendt forventer jeg, at alle opfører sig ordentlig, fair og ansvarsbevidst. At man gør sig umage og forsøger at gøre det bedst muligt.

Det er ikke mig der selv, der skaber resultaterne, men mine ledere og medarbejdere. Jeg ser derfor min fineste lederfunktion som én, hvis opgave det at skabe de bedst mulige rammer og forudsætninger for, at det lykkedes.

Min interesse som leder ligger på det strategiske niveau, hvor du vil opleve at jeg dyrker min ledelse mest, da jeg har en dyb interesse i at argere i dette niveau, men også forbi jeg mener, at det er her min lederopgave hovedsageligt ligger.

Min ledelsesform er baseret på tillid. Men det betyder også, at medarbejdere, som snyder, manipulerer og lyver for egennytte, ikke vil leve længe i min organisation.

Jeg har et klart ønske om, at sikre mine mellemledere og medarbejdere et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø gennem en understøttende tilgang, der sikrer den nødvendige kultur i min organisation, for at dette kan lykkedes. Jeg arbejder derfor for, sammen med mine mellemledere og medarbejder, at skabe Danmarks bedste radiologiske afdeling og sygehus, hvor alle er stolte over at være ansat.

Jeg arbejder for, at vores kerneydelser er af højeste kvalitet, til glæde for patienter, borgere, samarbejdspartnere, ledere og medarbejdere – så vi sammen kan se Sygehus Sønderjyllands vision i alt det vi gør, nemlig ”Din Tilfredshed – Vores Stolthed”.

Jeg er mig selv og siger tingene, som jeg ser dem. Jeg vil altid bestræbe mig på en anerkendende kommunikation, hvor jeg deler så meget information som muligt og giver feedback. Jeg forventer det samme af mine mellemledere og medarbejdere. Med åben og ærlig dialog kommer vi længst.

Jeg er bevidst om at give plads og udviklingsmuligheder. Det betyder fx at jeg kan gå forrest, hvis vi skal tænke nyt eller hvis der er kritik. Jeg går bagved og glæder mig, når der er faglig udvikling og trivsel. Jeg går på siden og understøtter, når der er brug for refleksion og sparring.

Jeg er bevidst om mit job som leder og ser mig meget mere som leder med en lægebaggrund, end som læge, der også har en ledelsesfunktion. Jeg ser mig ikke kun som leder for lægerne i afdelingen, men som leder for hele afdelingen og alle medarbejdere, uanset faglig eller uddannelsesmæssig baggrund – og dyrker denne tilgang via tværfaglig fællesledelse med min medleder i afdelingsledelsen.

 

Mit ledelsesmål er at skabe en arbejdsplads, hvor vi vil hinanden og glæder os til at komme på arbejde, fordi vi udvikler os sammen, mens vi løser den fælles kerneopgave gennem dialog og samarbejde.

 

Henrik Skjellerup Struckmann, november 2020

Copyright © All Rights Reserved